Privacybeleid

De privacy verklaring van VC Bravo lees je hier.

Beleid sociaal veilige sportomgeving

Binnen de Volleybalvereniging VC Bravo vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar het komt soms helaas ook voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. Dit ongewenste gedrag kan zijn: dubbelzinnige opmerkingen (verbaal), gebaren (non- verbaal) of fysiek. Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat er tussen zit.

Dit ongewenste gedrag kan voorkomen tussen volwassenen onderling, maar ook tussen volwassenen en kinderen. Bijvoorbeeld een trainer die bij het geven van aanwijzingen een speler of speelster onnodig lichamelijk aanraakt. Of een trainer die dreigt been speler uit de selectie te gooien als deze niet ingaat op zijn seksuele toenadering.

Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van gedragsnormen. Middelen kunnen zijn: themabijeenkomsten, risico inventarisatie, artikel op de website, foldermateriaal van NOC*NSF beschikbaar stellen en het bestuur van advies voorzien inzake ongewenst gedrag en de preventie hierin.

Onze vereniging probeert er voor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt binnen de club en met name minderjarigen binnen de vereniging. Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen.

Dit doen wij door:

Elkaar aan te spreken op de gedragsregels die we op de website hebben gepubliceerd (Gedragscode).

De aanstelling van vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging, waar je naar toe kunt als je je niet veilig voelt binnen de vereniging. Tegen hen kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander. De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet iedereen gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen volleyballen en sporten.

Klik hier om te zien hoe je contact op kunt nemen met een van onze vertrouwenspersonen.

Het hanteren van een aanstellingsbeleid. Dit omvat het houden van een intakegesprek waarin bovenstaande gedragsregels worden doorgenomen en ondertekend door de vrijwilliger en een bestuurslid. Daarnaast stelt VC Bravo een VOG verplicht voor elke vrijwilliger, vanaf 16 jaar, die met een vast patroon met een groep jeugdigen (onder de 18 jaar) werkt. Hieronder verstaan we:

– Trainers en invallers
– Coaches
– Begeleiders kamp
– Begeleiders andere jeugd activiteiten, zoals spelavonden, droppings ed.

Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, coaches en/of vrijwilligers. Daarnaast vermindert het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, nogmaals een functie binnen onze volleybal vereniging kunnen uitoefenen.

Het aanvragen en afhandelen van de VOG aanvragen wordt door VC Bravo verzorgd.

De VOG-aanvraag is gratis voor vrijwilligers, trainers en coaches die met minderjarigen (tot 18 jaar) werken.

Verklaring Omtrent Gedrag: Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, namelijk het werken met minderjarigen in onze vereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Deze VOG is verplicht binnen onze volleybalvereniging.